Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 13/9/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 13/9/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Ba Đồn

Quảng Lộc

TYT Quảng Lộc

Quảng Lộc - Ba Đồn

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

2

Ba Đồn

Quảng Minh

TYT Quảng Minh

Quảng Minh - Ba Đồn

7h30 - 10h30

 

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

3

Ba Đồn

Quảng Minh

Nhà văn hoá thôn Tây

Thôn Tây - Minh Lệ - Ba Đồn

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

4

Ba Đồn

Quảng Thọ

TYT Quảng Thọ

Quảng Thọ - Ba Đồn

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

5

Ba Đồn

Quảng Long

Trường THCS Quảng Long

Quảng Long - Ba Đồn

7h30-10h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

6

Ba Đồn

Quảng Thuỷ

TYT Quảng Thuỷ

Quảng Thuỷ - Ba Đồn

7h30-10h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

7

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

P.Ba Đồn - TX Ba Đồn

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

8

Ba Đồn

Quảng Trung

TYT Quảng Trung

Quảng Trung - Ba Đồn

7h30 - 10h30

 

 

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

9

Ba Đồn

Quảng Phúc

TYT Quảng Phúc

Quảng Phúc - Ba Đồn

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

10

Ba Đồn

Quảng Tiên

TYT Quảng Tiên

Quảng Tiên - Ba Đồn

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

11

Ba Đồn

Quảng Phong

TYT Quảng Phong

Quảng Phong - Ba Đồn

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

12

Ba Đồn

Quảng Hoà

TYT Quảng Hoà

Quảng Hoà - Ba Đồn

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

13

Đồng Hới

Đức Ninh

TYT Đức Ninh

Số 12, đường Giao Tế, thôn Đức Sơn, Xã Đức Ninh

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

14

Đồng Hới

Bắc Lý

TYT Bắc Lý

402 Lý Thường Kiệt, TDP 14 P, Bắc Lý

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

15

Đồng Hới

Đồng Sơn

TYT Đồng Sơn

Số 8, ngõ 309 Lý Thái Tổ, TDP 7, P Đồng Sơn

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

16

Đồng Hới

Bắc Nghĩa

TYT Bắc Nghĩa

Đường Lý Nhân Tông, TDP 2 Phương Xuân, P Bắc Nghĩa

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

17

Đồng Hới

Bảo Ninh

TYT Bảo Ninh

Đường Nguyễn Thị Định, thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

18

Đồng Hới

Phú Hải

TYT Phú Hải

Đường Quang Trung, TDP Diêm Hải, P, Phú Hải

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

19

Đồng Hới

Hải Thành

TYT Hải Thành

Đường Linh Giang, TDP4 Hải Thành, Phường Hải Thành

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

`20

Đồng Hới

Thuận Đức

TYT Thuận Đức

Đường Hồ Chí Minh, thôn Thuận Vinh, xã Thuận Đức

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

21

Đồng Hới

Đồng Hải

TYT Đồng Hải

Số 2 Trần Bình Trọng, TDP Nam Thành, P Đồng Hải

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

22

Đồng Hới

Đồng Phú

TT VH TT Đồng Phú

số 20, đường Hai Bà Trưng, Phường Đồng Phú

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

23

Đồng Hới

Nghĩa Ninh

TYT Nghĩa Ninh

thôn Trung Nghĩa 4, xã Nghĩa Ninh

7h30 - 10h30

13h30 - 16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

23

 

Minh Hóa

Hóa Hợp

TYT Hóa Hợp

Thôn Tân Thuận-Hóa Hợp

7h-10h30

13h30-16h

          Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

24

 

Minh Hóa

Hóa Thanh

TYT Hóa Thanh

ThônThanh Long-

     Hóa Thanh

7h30-11h

     Đối tượng từ 05 tuổi trở lên

25

 

Minh Hóa

Trọng Hóa

TYT Trọng Hóa

Bản La Trọng I

7h30-10h30

Đối tượng từ 05 tuổi trở lên

26

 

Minh Hóa

TTQuy Đạt

TTYT Minh Hóa

TDP5-TT Quy Đạt

7h30-10h30

Trẻ từ 12 tuổi trở lên

27

Quảng Trạch

Phù Hóa

Trạm Y tế xã Phù Hóa

Thôn Trường Long, Xã Phù Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

28

Quảng Trạch

Liên Trường

Trạm Y tế xã Liên Trường

Thôn Thu Trường, Xã Liên Trường

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

29

Quảng Trạch

 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

Thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

30

Quảng Ninh

Trường Sơn

Nhà văn hoá bản Ploang

Trường Sơn, Quảng Ninh

8h - 16h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG