Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 14/9/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 14/9/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Quảng Trạch

Quảng Xuân

Trạm Y tế xã Quảng Xuân

Thôn Thanh Lương, Xã Quảng Xuân

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

2

Quảng Trạch

Liên Trường

Trạm Y tế xã Liên Trường

Thôn Thu Trường, Xã Liên Trường

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

3

Quảng Trạch

Quảng Tiến

Trạm Y tế xã Quảng Tiến

Hải Lưu, Xã Quảng Tiến

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

4

Quảng Trạch

Quảng Tùng

Trạm Y tế xã Quảng Tùng

Thôn Phúc Kiều, Xã Quảng Tùng

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

Quảng Trạch

 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

Thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

6

Ba Đồn

Quảng Tân

Trường THCS Quảng Tân

Quảng Tân - Ba Đồn

7h30-10h30

 

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

7

Ba Đồn

Quảng Thọ

TYT Quảng Thọ

Quảng Thọ - Ba Đồn

7h30-10h30

 

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

8

Ba Đồn

Quảng Hải

TYT Quảng Hải

Quảng Hải- Ba Đồn

7h30-10h30

 

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

Ba Đồn

Quảng Văn

TYT Quảng Văn

Quảng Văn - Ba Đồn

7h30-10h30

 

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

10

Tuyên Hóa

Mai Hóa

TYT Mai Hóa

Mai Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

trẻ em 5-11 tuổi

11

Tuyên Hóa

Đồng Hóa

TYT Đồng Hóa

Đồng Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

trẻ em 5-11 tuổi

12

Quảng Ninh

Trường Sơn

TYT xã Trường Sơn

Trường Sơn, Quảng Ninh

7h - 11h

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG