Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 21/10/2022/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 21/10/2022

 

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Đồng Hới

Đức Ninh Đông

Trụ sở các Hội thành phố

Số 96, Phạm Văn Đồng

7h30 - 10h30

13h30-16h30

Từ 12 tuổi trở lên

2

Quảng Trạch

Quảng Hợp

TYT xã Quảng Hợp

Thôn Thanh Xuân, Xã Quảng Hợp

7h30 - 11h00

13h30-16h30

Từ 12 tuổi trở lên

3

Quảng Trạch

Quảng Kim

TYT xã Quảng Kim

Thôn 1, Xã Quảng Kim

7h30 - 11h00

13h30-16h30

Từ 12 tuổi trở lên

4

Quảng Trạch

Cảnh Dương

TYT xã Cảnh Dương

Thượng Giang, Xã Cảnh Dương

7h30 - 11h00

13h30-16h30

Từ 12 tuổi trở lên

5

 

Minh Hóa

Trọng Hóa

TYT Trọng Hóa

Bản La Trọng 1-Trọng Hóa-MH-QB

7h30 - 11h00

13h30-16h30

Trẻ đủ 12 tuổi trở lên

6

Quảng Ninh

Hiền Ninh

TYT xã Hiền Ninh

Hiền Ninh, Quảng Ninh

7h - 11h

13h30-17h

Từ 12 tuổi trở lên

7

Quảng Ninh

Trường Sơn

TYT xã Trường Sơn

Trường Sơn, Quảng Ninh

7h - 11h

13h30-17h

Từ 12 tuổi trở lên

8

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TTYT Tuyên Hóa

Đồng Lê- Tuyên Hóa

7h - 11h

13h30-17h

Từ 12 tuổi trở lên

9

Tuyên Hóa

Mai Hóa

TYT Mai Hóa

Mai Hóa- Tuyên Hóa

7h - 11h

13h30-17h

Từ 12 tuổi trở lên

10

Tuyên Hóa

Tiến Hóa

TYT Tiến Hóa

Tiến Hóa- Tuyên Hóa

7h - 11h

13h30-17h

Từ 12 tuổi trở lên

11

Tuyên Hóa

Đồng Hóa

TYT Đồng Hóa

Đồng Hóa- Tuyên Hóa

7h - 11h

13h30-17h

Từ 12 tuổi trở lên

12

Tuyên Hóa

Thuận Hóa

TYT Thuận Hóa

Thuận  Hóa- Tuyên Hóa

7h - 11h

13h30-17h

Từ 12 tuổi trở lên

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG