Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 27/10/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 27/10/2022

 

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Đồng Hới

Đức Ninh Đông

Trụ sở các hội thành phố

96 Phạm Văn Đồng

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

2

Bố Trạch

Hoàn Lão

Trường THPT Ngô Quyền

Hoàn Lão, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

3

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TTYT Tuyên Hóa

Đồng Lê- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

4

Tuyên Hóa

Hương Hóa

TYT Hương Hóa

Hương Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

5

Tuyên Hóa

Kim Hóa

TYT Kim Hóa

Kim Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

6

Quảng Trạch

Liên Trường

Trạm Y tế xã Liên Trường

Thôn Thu Trường, Xã Liên Trường

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

7

Quảng Trạch

Quảng Châu

Trạm Y tế xã Quảng Châu

Thôn Minh Trung, Xã Quảng Châu

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

8

Quảng Trạch

Quảng Hưng

Trạm Y tế xã Quảng Hưng

Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

Quảng Trạch

Quảng Thạch

Trạm Y tế xã Quảng Thạch

Thôn 5, xã Quảng Thạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

10

Quảng Trạch

Cảnh Dương

Trạm Y tế xã Cảnh Dương

Thượng Giang, Xã Cảnh Dương

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

11

Quảng Ninh

Tân Ninh

Trạm Y tế xã Tân Ninh

Tân Ninh, Quảng Ninh

13h30-17h

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

12

Quảng Ninh

Vạn Ninh

Trạm Y tế xã Vạn Ninh

Vạn Ninh, Quảng Ninh

7h-11h

13h30 - 17h

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

Các tin khác
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG